Hrvatski barjak
British Flag
 
 

Boris Prister

savjetnik za faleristiku (odličja)

   

Rodjen u Zagrebu 1950. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Od 1975. zaposlen je u Povijesnom muzeju Hrvatske, danas Hrvatskom povijesnom muzeju, kao kustos zbirke odlikovanja, najveće takve zbirke u Republici Hrvatskoj. Godine 1993. dobio je zvanje muzejskog savjetnika. Autor je četiri kataloga muzejskih zbirki: Odlikovanja Povijesnog muzeja Hrvatske, 1984, zatim Odlikovanja Habsburške Monarhije iz Zbirke odlikovanja Veljka Malinara, 1991, Odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske iz Zbirke odlikovanja Veljka Malinara, 1997, Odlikovanja Crne Gore, Srbije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije) i socijalističke Jugoslavije iz Zbirke odlikovanja Veljka Malinara, 2000.

Koautor je (s Jelenom Borošak-Marijanović) kataloga Sportske značke i odličja do Univerzijade 1987. (Sporting Badges and Awards before the 1987 University Games), 1987. Nadalje, koautor je kataloga Novac, medalje i odlikovanja u Hrvatskoj 1848-1849. godine, Godina 1848. u Hrvatskoj, Zagreb, 1998.

 

 

Objavljuje pretežito u numizmatičkim časopisima: Numizmatičkim vijestima i Obolu, časopisima Hrvatskog numizmatičkog društva, kojeg je aktivni član. Od 1989. do 1993. bio je dragovoljni tajnik Hrvatskog numizmatičkog Društva, a od 1994. glavni je urednik časopisa Obol. Ovo su njegovi radovi o odlikovanjima i medaljama:

Bibliografija:

1984.

- B. Prister, Odlikovanja, Katalog muzejskih zbirki XXI, Povijesni muzej Hrvatske (Decorations, Catalogue of the Museum's Collections XXI, Historical Museum of Croatia, Zagreb 1984.,

1987.

- J. Borošak-Marijanović, B. Prister, Sportske značke i odličja do Univerzijade '87, Katalog izložbe Povijesnog muzeja Hrvatske (Sporting Badges and Awards before the 1987 University Games, The Exhibition's Catalogue of the Historical Museum of Croatia), Zagreb, 1987.,

1988.

- B. Prister, Čehoslovački orden Bijelog lava i medalja Bijelog lava (The Czehoslovakian Order of the White Lion and Medal of the White Lion), Numizmatika, spomen izdanje (1928-1988) Hrvatskog numizmatičkog društva, Zagreb, 1988., str.130.-139.,

1989.

- B. Prister, Odlikovanja, medalje i plakete iz ostavštine Karla Mrazovića-Gašpara, Međimurje, časopis za društvena pitanja i kulturu br.15-16/1989., Čakovec, str. 139.-154.,

1990.

- B. Prister, Ugarsko-hrvatski Red zmaja (The Hungaro-Croatian Order of the Dragon), Numizmatičke vijesti br. 43, god. 32., Zagreb, 1990., str. 103.-112.,

1991.

- B. Prister, Odlikovanja zbirke dr.Veljka Malinara, I. dio, Katalog muzejskih zbirki XXIV Povijesnog muzeja Hrvatske, Zagreb 1991.,
- B. Prister, Znakovi Društva "Braća hrvatskog zmaja"(Emblems of the Croatian Dragon Brothers Society), Numizmatičke vijesti br. 44, god. 33., Zagreb, 1991., str. 158.-173.,

1992.

- B. Prister, Odličja za ratne zasluge Republike Hrvatske (Decorations for Military Merit of the Republic of Croatia), Numizmatičke vijesti br. 45, god. 34., Zagreb, 1992., str. 128.-135.,

1993.

- B. Prister, Orden Legije časti u Napoleonovo doba (Order of the Legion of Honour at Napoleon's Time), Numizmatičke vijesti br. 46, god. 35., Zagreb, 1993., str. 149.-163.,

1994.

- B. Prister, Likovni prikazi na medaljonima ordena - Medaljoni s likovima ili prizorima iz kršćanske ikonografije (Figurative Designs on Order Medaillons - Medaillons showing figures or scenes from Christian iconography), Numizmatičke vijesti, brt. 47., god. 36., Zagreb, 1994., str. 104.-114.,
- B.Prister, Vojna odlikovanja Republike Slovenije, Obol, godina XXXII, br. 46 / 1994, Zagreb, str. 23.-27.,

1995.

- B. Prister, Likovni prikazi na medaljonima ordena II - Medaljoni sa svjetovnim likovima ili prizorima (Figurative Designs on Order Medaillons II - secular figures and scenes on order medaillons), Numizmatičke vijesti , br. 48, god. 37., Zagreb, 1995., str. 184.-194. ,
- B. Prister, Podrijetlo likovnih motiva na redovima Nezavisne Države Hrvatske, Obol, god. XXIII/br. 47, Zagreb, 1995., str. 4.-8.
- B. Prister, Zbirka odlikovanja Dr. Veljka Malinara (Decoration Collection of Dr. Veljko Malinar), Muzeologija br. 32/1995, Zagreb, 1996; str. 33.-43.,

1996.

- mr. Stjepan Adanić, Krešimir Kašpar, Boris Prister i Ivan Ružić, Hrvatska odlikovanja, u izdanju "Narodnih novina", Zagreb, 1996. Predgovor: predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, recenzenti: dr. Nedjeljko Mihanović, dr. Vlatko Pavletić i dr. Žarko Domljan,
- B. Prister, Odlikovanja Republike Hrvatske, Zbornik radova 1. Međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj u listopadu 1995. (Decorations of the Republic of Croatia, Proceedings of the 1st International Numismatic Congress in Croatia, October 1995), Opatija, 1996., str. 111.-121.,
- B. Prister, Originali, duplikati, kopije i falsifikati odlikovanja (Originals, Duplicates, Copies and Forgeries of Decorations), Numizmatičke vijesti br. 49, god. 38, Zagreb, 1996., str. 89.-97.,
- B. Prister, Medalje za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima, Obol br.48, god. XXXIV, Zagreb, 1996., str. 23.-25.,

1997.

- B. Prister, Spomen-znak “Družtva hrvatskih domobranaca za oslobođenje Međumurja 1918./ 19.”(Memorial-Badge of the Society of the Croatian Home Guard for the Liberation of Međimurje 1918/19), Numizmatičke vijesti br.50, god 39, Zagreb, 1997., str. 194.-198.,
- B. Prister, Odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske iz zbirke dr. Veljka Malinara (Decorations of the Independent State of Croatia from Decoration Collection of Veljko Malinar), Katalog muzejskih zbirki XXVIII Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb 1997.
- B. Prister, Pokušaj uvođenja jedinstvene nomenklature u Hrvatsku faleristiku, Obol br. 49, god. XXXV, Zagreb 1997., str. 31-34;
- B. Prister, Hrvatska odlikovanja – simboli hrvatske državnosti, časopis Državnost, god. I., br. 3, Zagreb, 1997, str. 395.-408.,

1998.

- B. Prister, Novac, medalje i odlikovanja u Hrvatskoj 1848-1849. godine, Godina 1848. u Hrvatskoj (Coins, Medals and Orders in Croatia 1848-1849, The Year 1848 in Croatia), katalog izložbe Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb, 1998., str. 56.-61.,
- B. Prister, Spomen medalja “Vukovar (The Vukovar Memorial Medal), Numizmatičke vijesti br. 51, god. 40., Zagreb, 1998., str. 110.-114.,
- Boris Prister, Jubilej Obola (50. broj časopisa Obol, 35 godina od izlaska prvog broja), Obol br. 50, god. 35, Zagreb,1998, str. 3.-12.,
- S. Adanić-K. Kašpar-B. Prister-I. Ružić, Croatian Decorations, “Narodne novine”, Zagreb, 1998.,

2000.

- B. Prister, Hrvatski ban Toma Erdödy – vitez Reda Otkupitelja, Zbornik radova 2. Međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj 15-17. listopada 1998. (Ban Toma Erdödy - Knight of the Order of Redemptor, Proceedings of the 2nd International Numismatic Congress in Croatia, October 15 - 17. 1998), izdavači: Dobrinić & Dobrinić, Opatija – Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb, Rijeka, 2000., str. 141.-155.,
-B. Prister, Odlikovanja Crne Gore, Srbije, Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije) i socijalističke Jugoslavije iz Zbirke odlikovanja Veljka Malinara, Katalog muzejskih zbirki XXXIII, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 2000.,
- B. Prister, Vojne nagradne medalje 18. stoljeća u Rusiji (Eighteenth Century Military Campaign Medals in Russia) Numizmatičke vijesti, br. 53, god. 42., Zagreb, 2000., str. 166.- 181.,
- B. Prister, Portreti na Kerdićevim medaljama, Obol, god. XXVIII., br. 52, Zagreb, 2000., str. 3.-10.,

2001.

- B. Prister, Znakovi Carsko-kraljevske zaklade za plemenite dame "Marija Školska" u Brnu (Emblems of the Marija Školska Imperial Foundation for Noble Ladies in Brno), Numizmatičke vijesti, br. 54, godina 43, Zagreb, 2001., str. 202.-209.,
- B. Prister, Fotografiranje novca, medalja, odlikovanja i značaka, Obol, godina XXXIX, broj 53, Zagreb, 2001., str. 28.-34.,

2002.

- B. Prister, Dva odlikovanja Pavla Rittera Vitezovića, Zbornik radova 3. Međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, listopad 2001., Pula (Two Orders Conferred on Pavle Ritter Vitezović, Proceedings of the 3rd  International Numismatic Congress in Croatia, October 2001, Pula), Pula, 2002., str. 259.-264.,
- B. Prister, Dvije školske medalja carice Marije Terezije (Two School Medals of Empress Maria Theresa), Numizmatičke vijesti, br. 55, godina 44, Zagreb, 2002., str. 193.-197.,
- B. Prister, Dvije "jubilarne" medalje iz starog Zagreba, Obol, godina XL., broj 54, Zagreb, 2002., str. 22-23.,
- B. Prister, Nacrti nerealiziranih odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske, Obol, godina XL., broj 54, Zagreb, 2002., str. 31-35.,

2003.

- B. Prister, Prve medalje za vojne zasluge (The First Medals for Military Merit), Numizmatičke vijesti br. 56, godina 45., Zagreb 2003., str. 240-244.,
- B. Prister, Natpisi na odlikovanjima, Obol br. 55, godina 41., Zagreb, 2003., str. 30-36.,

2004.

- B. Prister, Odlikovanja Turskog Carstva iz Zbirke odlikovanja Hrvatskog povijesnog muzeja (Decoratins of the Turkish Empire from the Collection of Decoration in the Croatian History Museum, Numizmatičke vijesti br. 57., god. 46., Zagreb 2004., str. 222.-250.
- B. Prister, Strana odlikovanja Josipa Broza Tita kao odraz njegove vanjskopolitičke aktivnosti, Obol, god. XLII., br. 56., Zagreb, 2004., str. 12.-29.

 

Vrh stranice